Elhunyt Báró Gelsey Vilmos

Gelsey Vilmos (Bécs, 1921. december – London, 2021. február 26.)

Az angliai „Magyarok Nagyasszonya” római katolikus főlelkészség és az ARKME megrendült lélekkel tudatja, hogy báró Gelsey Vilmos, (William de Gelsey) életének 100. évében, szentségekben megerősödve, február 26-án visszaadta a Teremtőnek a lelkét.

       William de Gelsey báró 1921-ben Bécsben született, de a második világháború kitöréséig Budapesten nevelkedett. A Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte tanulmányait, majd apja nyomdokain haladva nemzetközi tanulmányokat folytatott és a Cambridge-i Egyetemen kapott MA diplomát természettudományokból. Először ipari tapasztalatokat szerzett, amelyet menedzsment tanácsadás követett. Végül 1960-ban fordult a befektetési bankok világa felé, melyben halála napjáig dolgozott. Több mint 6 évtizedes bankári karrierje során a világ minden szegmensében tisztelet övezte munkáját, valamennyi partnere elismeréssel adózott tudása előtt.

Gelsey Vilmos fáradozásinak köszönhetően kapta vissza épületét és kezdte meg újbóli működését a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, amelynek egykor ő is diákja volt. Ezt követően is folyamatosan komoly mértékben támogatta az iskola felújítását és működését. Munkájának elismeréseként II. János Pál pápa 2005-ben a Nagy Szent Gergely Rend Parancsnoki Fokozatával tüntette ki.

Az angliai magyar főlelkészséget rendszeresen támogatta anyagilag.

Báró Gelsey 2014-ben Szent István díjban részesült.

Elhunyt Báró Gelsey Vilmos lelki üdvéért 2021. március 7-én, nagyböjt 3. vasárnapján 11 óra 30 perckor szentmisét mutatunk be a Szent István Ház, Mindszenty termében. Imádkozzunk Egyházunk jótevőjéért, hogy nyerje el azt a jutalmat, amelyet Krisztus a könyörülő testvéri szeretetet megvalósító követőinek ígért.
Nyugodjék békében!